top of page
realistic-texture-beautiful-carved-out-white-rock.jpg

Social Media Marketing

Beauty Salon

woman-with-blonde-hair-lot-bubbles-around-her-face.jpg

PLUS

445,-€

từ

hợp đồng có thể huỷ hàng tháng

Social Media Plus

bao gồm:

​Tạo và đăng bài

woman-with-head-covered-bubbles-white-head-woman-with-bubbles-background.jpg

PREMIUM

từ

645,-€

thời hạn hợp đồng tối thiểu: 16 tuần

Social Media Premium

bao gồm:

Tạo và đăng bài

​Chụp ảnh

985,-€

từ

thời hạn hợp đồng tối thiểu: 16 tuần

Social Media VIP

bao gồm:

Tạo và đăng bài

Chăm sóc cộng đồng

​Chụp ảnh

Quay video

woman-with-lot-flowers-her-hair.jpg

VIP

realistic-texture-beautiful-carved-out-white-rock.jpg

Bảng So Sánh

PLUS

PREMIUM

VIP

Thiết lập và tối ưu Profile

Tạo và đăng bài

Số lượng bài đăng / 4 tuần

8

8

8

Số lượng Stories / 4 tuần

4

4

8

Số lượng Reels / 4 tuần

3

Tối ưu Link, Hashtag & từ khoá

Trả lời tương tác (dưới bài đăng)

Chăm sóc cộng đồng  (Like, Comment, Share)

Dịch vụ nhắn tin & đặt lịch

​Chụp ảnh (+ chỉnh sửa & tối ưu hình ảnh)

Chia sẻ lại (Story/bài đăng từ người theo dõi)

Quay video ngắn (Reels/Stories), chỉnh sửa và tối ưu video

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

4 tuần

16 tuần

16 tuần

Đây là bảng so sánh sơ lược dịch vụ giữa các gói.
Để xem chi tiết hơn, bạn hãy bấm vào gói mong muốn ở trên.

Tất cả giá trên chưa bao gồm 19% MwSt. và dựa theo các điều khoản liệt kê trong AGB của Rebel Trio.


Các tùy chọn chụp ảnh và quay video chưa bao gồm phụ phí đi lại đối với khoảng cách > 50km tính từ Berlin.

Bảng so sánh
bottom of page